Kommunen har gitt dem lov - nå dekkes undergangene med Street Art

foto