Trekker seg ut av Smia – må finne ny kafédriver

foto