NVE inviterer kommunen til befaring av dam Lonan

foto