– Kommunen hadde aldri latt Drivenesvannet blitt liggende slik!