Har ikke lagt opp til elbilparkering. Det liker ikke Statsforvalteren.