Brannen på Løa gir hovedgården nye muligheter

foto