Fant avvik i tilbudet til voksne utviklingshemmede