Skal ansette spesialkonsulent – disse har søkt på stillingen