– Vannføringen kan stige raskt dersom en kraftstasjon stopper på grunn av uforutsette hendelser. Vannet som skulle vært brukt til kraftproduksjon må da i stedet slippes ut gjennom damlukene. Det kan da det oppstå farlige situasjoner for folk som bader eller oppholder seg nær elveleiet. Alle må derfor være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene, skriver Agder Energi i en pressemelding.

Så fort kan vannet komme

Agder Energi har dokumentert hva som skjer ved slike hendelser på utvalgte strekninger.

Det samme kan skje på andre strekninger hvor vannet vanligvis ikke går i sitt naturlige elveløp.

Dersom produksjonen ved Steinsfoss kraftstasjon i Vennesla stopper opp og 150.000 tusen liter vann hvert sekund plutselig fosser ut fra dammen ved Beihølen og videre nedover vassdraget, vil det få minutter senere se slik ut:

foto
Slik ser det ut når 150.000 liter vann hvert sekund fosser forbi Vrengen i Vennesla. Få minutter tidligere var elveleiet nesten tørrlagt. Foto: Agder Energi

Vrengen:

Kringsjå:

Steinsfoss:

Les mer om vannføring i regulerte vassdrag her.