– Meningsløst å legge ned lønnsomme arbeidsplasser