– Enhver plan i kommunen må ses fra et miljøperspektiv