– Slik det ser ut nå vil bare 28 av 82 elever komme på skolen mandag