Ikke lett å få fylt lokalene i gågata – etterlyser fortgang i avgjørelsene