Mats (22) sleit ut 20 dekk da han lå breit under VM i drifting

foto