Fastlege slutter: – Det store savnet blir alle pasientene mine

foto