Har leid ut ulovlig flere år og ble pålagt å stenge. Først nå søker han om tillatelse.

foto