Sopita søker om parkering i gågata – får motbør av kommunen

foto