Papirmangel på Måneglytt: Regionalt selskap ble så imponert at de reagerte umiddelbart

foto