Kjøp og salg av eiendommer for mer enn 100 millioner kroner i november

foto