Vil åpne for kjernekraft og vindkraft: – Vi må se på alle alternativ