– Det blir arbeide her i lang tid fremover, sier enhetsleder for teknisk, Arne Vatne.

Kommunen har allerede i flere måneder arbeidet på jordet som med tiden skal romme demensboliger. Men det er ikke bygging av disse man nå er i gang med.

Det er rett og slett bare en omlegging av vann- og kloakkledninger.

Og dette vil ta lang tid, ifølge kommunen.

– Dette er en hovedvannledning, som vi nå flytter og legger ut mot veien, sier Vatne, og forklarer at også fylkesvegen skal graves opp og krysses.

– Det går nok langt ut på vårparten før vi foretar en krysning. Her er vi ikke ferdige med veg og asfaltering før over neste sommer, slår han fast.

En aldri så liten gangveg

Fylkesvegen skal altså krysses, og i samme slengen som vann- og avløp legges om, skal det anlegges et kort strekk med gangsti fra Norkirken og opp mot dagens midlertidige avkjørsel til området det graves i.

– Det er avsatt midler til det. Den skal stå klar til høsten, sier Vatne.

Det mye omtalte Tuden-strekket vil altså da få en aldri så liten bit med gangvei, men foreløpig er det ikke konkrete planer om eller avsatt penger til å videreføre det.

– Reguleringsplanen stopper der, sier Vatne.

Planen for området det nå arbeides på, er å anlegge demensboliger, men disse vil bli svært mye dyrere enn antatt, blant annet fordi grunnen i området er svært dårlig.

Det er tidligere vedtatt å bygge 12 eller 13 enheter for 49 millioner kroner, men nå er prislappen oppe i over 90 millioner kroner for de første 16.

Politikerne har derfor utsatt å avgjøre når disse skal bygges.