– Ut i fra en totalvurdering har jeg funnet ut at det at det blir for krevende å kombinere lokalpolitikk med den krevende jobben jeg har i tillegg til å ha flere ganske tunge verv i lokalsamfunnet, forklarer KrF-politikeren som dermed har ett år igjen som lokalpolitiker i Vennesla.

– Det krever mye tid og forberedelser. Tid som jeg ikke føler at jeg har. Dessuten er det utfordrende å finne balansen mellom å være lojal til gruppa og til egne verdier og overbevisninger. Det var det som ble vanskeligere enn jeg trodde, sier hun og vil ikke utdype nærmere hva hun legger i denne balansegangen.

Hun jobber til daglig på Universitet i Agder og sitter også som styreleder i Vennesla Frivilligsentral.

Mest engasjerende?

I de tre årene hun har sittet i kommunestyret, så er det spesielt en sak som både har vært engasjerende og utfordrende.

– Jeg synes skolestrukturen var veldig utfordrende. Det er en så viktig sak for så mange, og en vet at noen blir skuffet uansett. Skole betyr mye for lokal- og nærmiljøet, så det var ingen lett avgjørelse, men jeg tror likevel det var den beste avgjørelsen, sier Lilletun Langeland.

– Hva tenker du om neste kommunevalg?

– For KrFs del har nominasjonskomiteen ikke kommet med noen liste enda. Personlig synes jeg vi har en flott ordfører. Han gjør en strålende jobb og håper derfor at han får fornyet tillit.

Sittende ordfører Nils Olav Larsen har sagt flere ganger at han vil stille til gjenvalg.

– Jo, mer jeg tenker på det, jo mer lyst har jeg til å «gønne på», sa han til VT i mars.

Raymond Bærø kan være en aktuell utfordrer og sier følgende til fvn.no:

– Jeg vil gi mitt endelige svar direkte til nominasjonskomiteen før jeg svarer i mediene. Men først må jeg bestemme meg for om jeg vil være med videre i det hele tatt, sier han til avisen.