Rykket ut etter melding om børning – fant bil med bruksforbud