175 negative tester – åpner for at elever kan gå tilbake på skolen