Fikk straffen skjerpet i lagmannsretten - anker til Høyesterett