Blå Kors Vennesla og Kristiansand slås sammen:

foto