Grovane kan likevel få stor-etablering om Morrow skulle glippe