Etter 25 år ved skolen går Ole Per (69) av som rektor

foto