I 50 år har familien Eikeland solgt juletær på torvet – men ikke i år

foto