Stiller spørsmål om trafikkfarlig skolevei til samferdselsministeren