Dette ser venndøler fram til når koronatiden er over

foto