Mener kommunen lovte dem nye lekeapparater for over 20 år siden – de venter ennå

foto