Ledet lang debatt – ble erklært inhabil da det skulle voteres i saken