– Kommunen får ikke tilgang til sitt skannede eiendomsarkiv fra 2007 og tidligere i løsningen WebLager. Dette kan skape en del utsettelser og utfordringer, melder Vennesla kommune på hjemmesiden sin.

Dansk Scanning, sammen med flere kommuner i Danmark, ble angrepet i forrige uke.

Av sikkerhetshensyn måtte hele WebLager-løsningen stenges og tas ned for å hindre at dokumenter kommer på avveie. Danskene håper å ha sin WebLager-løsning oppe å gå igjen i løpet av denne uka.

Vennesla kommune og en rekke andre norske kommuner bruker Weblager hos Dansk Scanning. Vennesla har sitt eiendomsarkiv fra 2007 og tidligere lagret i skannet versjon her.

– Når tilgangen er stengt skaper det særlig problemer for byggesak. Det er også problemer med å lage meglerpakker til eiendomsmeglere når eiendommer skal omsettes. Vi får ikke tilgang til dokumenter som ferdigattester, tegninger, brukstillatelser osv. fra før 2007. Vi ber om forståelse for at dette kan skape noen forsinkelser i noen saker. Vi lager meglerpakker på vanlig måte, men må ettersende de dokumentene vi ikke får tak i, skriver kommunen.