Flere trafikkuhell, én person kjørt til sykehus

foto