Bygde utebu uten å søke – kan bli ulovlighetsoppfulgt