Krasj i autovern førte frem til beslag av 20 hasjplanter