Kjell har tro på at huset hans ikke lenger må rives