Knytter bånd til næringslivet – videregående skole inn i Næringsforeningen

foto