Kulturskolen har vokst seg ut av alle lokaler – har stor plassmangel

foto