Slik følger kommunen opp lekeplasser med gummidekker

foto