Blir likevel ikke dyrere: Har endret vanene i rekordfart