Har ført til millionutgifter: – Dette innebærer at andre prosjekter utsettes