Godtok plan for rivning – med ett tillegg: – Jeg vil bevare mest mulig der oppe

foto