Mener kommunens vedtak kan ødelegge for Setesdalsbanens framtid