Ligger an til å bli gjenvalgt i bispedømmerådet

foto