Disse veistrekningene i kommunen skal få ny asfalt i år