Og her er talen:

Kjære medborgere! Gratulerer med nasjonaldagen!

Gratulerer med friheten – til å tenke, tro og mene det du vil!

Og gratulerer med muligheten til å bli korrigert og kritisert av andre som tenker annerledes.

Gratulerer med retten til å være den du er!

Og gratulerer med muligheten til å leve side om side med noen som er annerledes.

Gratulerer med retten til å engasjere deg for det du brenner for.

Og gratulerer med muligheten til å kjenne noen som brenner for noe annet.

Gratulerer med friheten! Og med muligheten du har til å stå opp for din egen og andres rett.

Verden er i forandring.

Vi merker det, vi ser det, og vi hører om det hver dag.

Klimaforandringer. Økte politiske spenninger. Sterkere kontroll. Økonomisk usikkerhet. Grenseløs teknologisk utvikling, mobilavhengighet og kunstig intelligens. Og så har vi en ny krig i Europa.

Verden er i forandring.

Avstanden til Eidsvoll 1814 blir nesten som å se en episode med Downton Abbey: det er fint å se tilbake på – litt som en fjern idyll, mens framtida er usikker.

Er det noe å hente i arven fra Eidsvoll?

---

Våren 1814 skjedde det store forandringer på det europeiske kontinentet. Krig hadde herja i flere år, men nye, store omveltninger førte Norge inn i en helt ny situasjon. Etter å ha vært en del av Danmark siden 1300-tallet, hadde all formell makt i praksis ligget hos kongen i København. Men nå var situasjonen helt ny.

Ingen land er uberørt når store forandringer skjer i verden.

Den våren for 209 år siden ble det innkalt til Riksforsamling på Eidsvoll. 112 valgte representanter fra alle deler av landet skulle nå sette seg ned og snakke sammen om Norges framtid.

De kom fra bygda, de kom fra fra byene, fra nord og sør, fra øst og vest. Bønder, offiserer, prester og kjøpmenn. Midt i en urolig, uoversiktlig og ganske kaotisk tid, var oppdraget å utforme et grunnlag for Norges framtid.

Det er inspirerende å tenke tilbake på hvor frampå i skoa de var, de som kom til Eidsvoll, og hvordan de klarte å samles og snakke konstruktivt sammen på tvers av ulikhet i pressa situasjon.

Det krevde mot.

Arbeidet begynte den 10.april. I over en måned satt de og snakka om hva det vil si å være en fri og demokratisk nasjon. Arbeidet endte opp med en Grunnlov; endelig vedtatt den 17.mai.

Kjære medborgere! Når mye står på spill, viser det seg ofte at det bor veldig mye bra i mennesket.

---

Mye har skjedd siden siden 17.mai 1814. Igjen lever vi i en brytningstid. Det knaker en del i grunnloven - kanskje merker vi det ikke så tydelig her i landet enda, men i verden rundt oss så knaker det i grunnloven. Og ingen land er upåvirka av det som skjer i verden.

En ny uro er i ferd med å bre seg i samfunnet.

6.januar 2021 ble den amerikanske Kongressen storma av folk som var styrt av frykt. Frykt for at samfunnet skulle kollapse, frykt for framtida, frykt for det multikulturelle. Selve symbolet på frihet, samhold, stabilitet og demokrati ble forsøkt rasert av folk som ikke snakker sammen lenger, og som bygger sin virkelighetsoppfatning på oppkonstruerte fiendebilder.

Et år senere, i februar 2022, invaderer Russland sitt eget naboland Ukraina. Ukraina er en selvstendig, demokratisk stat i Europa, som nå står i fare for å bli lagt i grus. Det skapes fiendebilder mellom folk som ser ganske like ut, som snakker det samme språket, og som tilhører den samme kulturen.

Det er underlig at det går an. Og det viser at sterke krefter er i sving.

Verden er i forandring.

---

Det motsatte av frykt er mot. Mot til å finne måter å leve sammen på hvor ulikhet er en styrke og en berikelse.

Heldigvis er det sånn at ånden fra Eidsvoll holdes i hevd av et stort flertall av verdens mennesker. Det er mange flere mennesker i verden som kjemper for det gode enn de som prøver å ødelegge. De aller fleste ønsker frihet og demokrati.

Mennesket er bærer av en evne til godhet og skaperkraft som vi i dag blir minnet om.

Se rundt deg! Se på alle som feirer i dag. Se på barna. Se på smilene, på takknemligheten. Til og med hundene logrer ekstra med halen i dag. Se på engasjementet folk legger ned hver dag, året rundt; i idrett, politikk, speider, hjelpearbeid, kirke, arbeidsliv, og i det å holde familier samla. Se på alle de som hjelpe syke og fattige uten å bli økonomisk rike av det. Det er en iboende evne til godhet, skaperkraft og mot i oss mennesker.

---

Når store forandringer skjer, når uro brer seg, slår det ofte ut i enten frykt eller mot.

I dag, kjære medborgere, velger vi mot! Mot til å snakke sammen og leve sammen i minst 209 år til.

---

La meg til slutt - siden vi er samla her på Idrettsplassen i Vennesla - sitere min gode nabo i oppveksten, Oddvar, som alltid pleide å sitte her på tribunen og se Vindbjart spille.

Og hvis laget forspilte en sjanse, og ballen trilla over dødlinja, så ropte Oddvar av full hals: Corner æ mål!

En corner er en spesiell sjanse. Hele laget samles innenfor 16-meteren, forventninga stiger, det kan koke litt, for mye står på spill. Men muligheten er der. Corner æ mål!

Vi lever i en tid der mye står på spill. Husk at vi er mennesker med evne til å skape. Evne til godhet og samhold, og skape nye sjanser. Vi bærer på en stolt arv, og vi har all mulig grunn til å være håpefulle og optimistiske på vegne av framtida.

Ja, verden er i forandring.

Sterke krefter er i sving.

Den sterkeste av de alle krefter er mot.

Gratulerer med friheten, og gratulerer med muligheten til å være modig.

Gratulerer med nasjonaldagen!