Skal representere landets kommuner i regjeringens topplederforum

foto