Ble dømt til forvaring for ildspåsettelse – nå er resultatet fra ankesaken klar

foto